Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Przestrzegania Prawa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Rady w dn. 5 i 21 lutego 2008 roku.Uprzejmie zawiadamiam, że w dn. 05 i 21 lutego 2008 r. o godz. 8.30 w Urzędzie Miejskim w Koronowie ul. Farnej 24 w sali nr 25 odbędzie się posiedzenie Komisji Przestrzegania Prawa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Rady Miejskiej w Koronowie.

Porządek posiedzenia w dniu 05.02.2008r.:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Analiza budżetu planistycznego na rok 2008 i projektów uchwal dotyczących zmian w planach zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Koronowo na najbliższą sesję.
3. Sprawy bieżące Komisji.
4. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Porządek posiedzenia w dniu 21.02.2008r.:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Informacja o możliwości dowieszenia lamp oświetleniowych na terenie Gminy.
3. Omówienie wniosków złożonych do aktualizacji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy.
4. Analiza materiałów na sesję Rady..
5. Sprawy bieżące Komisji.
6. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Przewodnicząca Komisji
Danuta Czarnotta

metryczka


Wytworzył: Przewodniczaca Komisji (30 stycznia 2008)
Opublikował: Adela Rojek (31 stycznia 2008, 10:53:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1089