Zawiadomienieo posiedzeniu Komisji Przestrzegania Prawa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Rady w dn. 17 i 24 stycznia 2008 r.


Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 24 stycznia 2008 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Miejskim w Koronowie ul. Farnej 24 w sali nr 25 odbędzie się posiedzenie Komisji Przestrzegania Prawa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Rady Miejskiej w Koronowie. Natomiast w dniu 17 stycznia 2008 r. o godz. 9.00 nastąpi wyjazd Komisji w teren w celu dokonania przez Komisję analizy i zaopiniowania wniosków dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego oraz wniosków dotyczących przejęcia i sprzedaży nieruchomości.

Porządek posiedzenia w dniu 24.01.2008 r.:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
  2. Informacje: Komendanta Komisariatu Policji w Koronowie, Komendanta M-G OSP, Gminnego Centrum Reagowania i Dyrektora SPZOZ w Koronowie dotyczace bezpieczeństwa na terenie Gminy Koronowo za 2007 rok i zamierzenia w tym zakresie na 2008 rok.
  3. Analiza materiałów na XVI sesję Rady.
  4. Sprawy bieżące Komisji.
  5. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Przewodnicząca Komisji
Danuta Czarnotta

metryczka


Wytworzył: Przewodniczaca Komisji (8 stycznia 2008)
Opublikował: Adela Rojek (8 stycznia 2008, 13:19:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 976