Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Przestrzegania Prawa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Rady w dn. 14 i 23 sierpnia 2007 r.


Uprzejmie zawiadamiam, że w dn.: 14 i 23 sierpnia 2007 roku o godzinie 8.00 w Urzędzie Miejskim w Koronowie ul. Farnej 24 w sali nr 25 odbędzie się posiedzenie Komisji Przestrzegania Prawa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Rady Miejskiej w Koronowie.

Porządek posiedzenia w dniu 14.08.2007 r.:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Informacja dotycząca osuwisk na terenie miasta Koronowa.
3. Sprawy bieżące Komisji.
4. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Porządek posiedzenia w dniu 23.08.2007 r.:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2007 roku.
3. Analiza i opiniowanie projektów uchwał w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy.
4. Analiza projektów uchwał na X sesję Rady Miejskiej w Koronowie.
5. Sprawy bieżące Komisji.
6. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Przewodnicząca Komisji
Danuta Czarnotta

metryczka


Wytworzył: Przewodniczaca Komisji (2 sierpnia 2007)
Opublikował: Adela Rojek (2 sierpnia 2007, 13:18:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 931