Zawiadomienie o LI sesji Rady Miejskiej w Koronowie w dniu 30.06.2010 r.


Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 30 czerwca 2010 roku o godzinie 10.00 w sali sesyjnej w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24 odbędzie się LI sesja Rady Miejskiej w Koronowie.

Porządek obrad LI sesji:
 1. Otwarcie obrad LI sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad LI sesji.
 3. Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad LI sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad L sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
 5. Występ artystyczny dzieci w ramach unijnego projektu „Przedszkolaki z naszej paki”.
 6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Koronowa w okresie między sesjami Rady.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
 8. Składanie interpelacji.
 9. Zapytania, wnioski i informacje.
 10. Informacja: Punktu Informacji Turystycznej, stanowiska ds. Promocji, Miejsko – Gminnego Zespołu Edukacji i Komendanta Policji w Koronowie o przygotowaniu Gminy do sezonu turystycznego i wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLIV/487/10 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 7 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2010.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za pierwsze półrocze.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/492/10 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie emisji obligacji Gminy Koronowo.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Koronowo i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany zasad korzystania ze stołówek szkolnych.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych placówkom niepublicznym, prowadzonych na terenie Gminy Koronowo przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Koronowo.
 17.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Koronowo projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” - Przygoda z wiedzą.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Lipkusz" dla terenów położonych w mieście Koronowie.
 20.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Obwodnica I" dla terenów położonych w Tryszczynie, gmina Koronowo.
 21.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy Al. Jana Pawła II w Koronowie.
 22.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Park Wiatrowy Koronowo IV" dla terenów położonych w gminie Koronowo.
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Park Wiatrowy Koronowo V" dla terenów położonych w gminie Koronowo.
 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Park Wiatrowy Koronowo VI" dla terenów położonych w gminie Koronowo.
 25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Park Wiatrowy Koronowo VII" dla terenów położonych w gminie Koronowo.
 26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Park Wiatrowy Koronowo VIII" dla terenów położonych w gminie Koronowo.
 27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej likwidacji Regionalnego Zespołu Opieki Paliatywnej – Dom Sue Ryder w Bydgoszczy.
 28. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału Gminy Koronowo na okręgi wyborcze, ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
 29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia insygniów Gminy Koronowo.
 30. Sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie
 31. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
 32. Zamknięcie obrad LI sesji.
Koronowo, dnia 18 czerwca 2010 r.

Wytworzył: Przewodniczący Rady (18 czerwca 2010)
Opublikował: Maria Klapczyńska (18 czerwca 2010, 12:13:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1557

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij