Zawiadomienie o obradach XXXIV sesji Rady Miejskiej w Koronowie w dniu 27 maja 2009 roku

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 27 maja 2009 roku o godzinie 10.00 w sali sesyjnej w Urzędzie Miejskim w Koronowie, przy ul. Farnej 24 odbędzie się XXXIV sesja Rady Miejskiej w Koronowie.

Porządek obrad XXXIV sesji:

 1. Otwarcie obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad XXXIV sesji.
 4. Przyjęcie protokołów z obrad XXXII i XXXIII sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Koronowa w okresie między sesjami Rady.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
 7. Składanie interpelacji.
 8. Zapytania, wnioski i informacje.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXVIII/316/08 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na realizację zadań inwestycyjnych pn.: „Przebudowa ul. Al. Wolności wraz z budową chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej oraz przebudowa i rozbudowa istniejącego uzbrojenia terenu w Koronowie”, „Przebudowa nawierzchni ulic wraz z poprawą stanu gospodarki wodno-ściekowej w starej części miasta Koronowa”, „Budowa nawierzchni ulic Słowackiego i Wyczółkowskiego w Koronowie – projekt, I etap”, „Budowa i przebudowa nawierzchni ulic OM 1000 – lecia ul. Brzozowa, ul. Modrzewiowa, ul. Sosnowa, ul. Świerkowa, ul. Topolowa, ul. Klonowa, ul. Łąkowa, ul. Okrężna i ul. Nowotki w Koronowie – I i II etap”, „Budowa nawierzchni ulic wraz z odwodnieniem OM Kotomierska w Koronowie dla ulic: Nadrzeczna, Strumykowa, Pogodna, Pochmurna, Słoneczna – projekt”.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej Wtelno – Stopka – Okole - Stary Dwór - Koronowo oczyszczalnia II etap”.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na realizację zadań inwestycyjnych pn.: „Rozbudowa Zespołu Szkół w Wierzchucinie Królewskim o salę gimnastyczną z łącznikiem”, „Kompleksowa modernizacja oświetlenia na terenie miasta i gminy Koronowo”, „Montaż dodatkowych lamp na terenie gminy”, „Odnowa Wsi (tereny sportowo-rekreacyjne w miejscowościach: Wtelno, Gościeradz, Gogolinek, Dziedzinek)”, „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Mąkowarsku w ramach programu „Moje Boisko ORLIK 2012””.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia długoterminowej pożyczki.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej, zasad stosowania ulg i obniżek oraz sposobu jej poboru, określenia inkasentów i ich wynagradzania.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz trybu postępowania o jej udzielenie.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Koronowo na 2006 – 2010.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie 1m² pasa drogowego.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu uczestnictwa w projekcie „Kadry oświaty podwyższają swoje kwalifikacje”.
 19. 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Koronowo.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Koronowo projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”.
 21. Sprawozdanie z działalności Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Koronowie za 2008 rok.
 22. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
 23. Zamknięcie obrad XXXIV sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie
Grzegorz Myk

Wytworzył: Przewodniczący Rady (15 maja 2009)
Opublikował: Adela Rojek (15 maja 2009, 13:05:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1156

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij