Zawiadomienie o XIX sesji Rady Miejskiej w Koronowie w dniu 30 kwietnia 2008 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 30 kwietnia 2008 roku o godzinie 10.00 w sali sesyjnej w Urzędzie Miejskim w Koronowie, przy ul. Farnej 24 odbędzie się XIX sesja Rady Miejskiej w Koronowie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad XIX sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad XIX sesji.
4. Przyjęcie protokołu z obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Koronowa w okresie między sesjami Rady.
6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
7. Składanie interpelacji.
8. Zapytania, wolne wnioski i informacje.
9. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok:
a) wprowadzenie Skarbnika Gminy na temat wykonania budżetu gminy za 2007 rok,
b) informacja Burmistrza Koronowa dotycząca wykonania zadań inwestycyjnych w 2007 roku,
c) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie w sprawie wykonania budżetu gminy za 2007 rok,
d) przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Koronowa sprawozdaniu za 2007 rok z wykonania budżetu,
e) dyskusja.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Koronowa:
a) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Koronowa,
b) przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Koronowa za 2007 rok,
c) dyskusja.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XV/148/07 Rady Miejskiej w Koronowie w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zabezpieczenia środków budżetowych na inwestycję pn.: Budowa remizy strażackiej we Wtelnie.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na realizację zadania pn.: „Budowa remizy strażackiej we Wtelnie – I etap”.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zabezpieczenia środków budżetowych na inwestycję pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej OM Tuszyny w Koronowie”.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na realizację zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej OM Tuszyny”.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację zadania pn.: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej OM Tuszyny.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na realizację zadania pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej Wtelno-Stopka-Okole-Stary Dwór-Koronowo oczyszczalnia. Zadanie 1 – 2008 r.”.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej Wtelno-Stopka-Okole-Stary Dwór-Koronowo oczyszczalnia. Zadanie 1 – 2008 r.”.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację zadania pn.: Sieć wodociągowa Tryszczyn.
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na realizację zadania pn.: „Rozbudowa remizy strażackiej w Mąkowarsku”.
21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na realizację zadania pn.: „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby przedszkola we Wtelnie”.
22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację zadania pn.: Budowa kanału zrzutowego ścieków oczyszczonych.
23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na realizację zadania pn.: „Oświetlenie OM za Pilawą, OM Samociążek, Pieczyska”.
24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Koronowo na lata 2006 – 2010.
25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnych.
26. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wykupu gruntów na terenie Koronowa.
27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy Koronowo.
28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami miasta i gminy Koronowo”.
29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/205/08 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz regulaminu przyznawania nagród Burmistrza Koronowa w dziedzinie oświaty i wychowania.
30. Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Koronowie za 2007 rok.
31. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
32. Zamknięcie obrad XIX sesji.

Koronowo, dnia 14 kwietnia 2008 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie
Grzegorz Myk

Wytworzył: Przewodniczacy Rady Miejskiej w Koronowie (14 kwietnia 2008)
Opublikował: Adela Rojek (14 kwietnia 2008, 13:53:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1343

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij