Zawiadomienie o obradach XV sesji Rady Miejskiej w Koronowie w dniu 28 grudnia 2007 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 28 grudnia 2007 roku (piątek) o godzinie 10.00 w sali sesyjnej w Urzędzie Miejskim w Koronowie, przy ul. Farnej 24 odbędzie się XV sesja Rady Miejskiej w Koronowie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad XV sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad XV sesji.
4. Przyjęcie protokołu z obrad XIV sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Koronowa w okresie między sesjami Rady.
6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
7. Składanie interpelacji.
8. Zapytania, wolne wnioski i informacje.
9. Wręczenie wyróżnień i podziękowań:
a) Spółdzielni Producentów Ziarna Zbóż i Nasion „AGRO-KŁOS,” we Wtelnie.
b) Panu Waldemarowi Małaczyńskiemu,
c) Grupie Ratownictwa Medycznego,
d) Panu Wiesławowi Nowogórskiemu - właścicielowi Firmy „WIMAR” Koronowo,
e) Panu Radosławowi Gniot – właścicielowi Firmy RADPOL Koronowo,
f) Zakładowi Gospodarki Komunalnej I Mieszkaniowej w Koronowie,
10. Wręczenie aktu mianowania i złożenie ślubowania przez nauczycielkę, która uzyskała kolejny stopień awansu zawodowego.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr IV/29/07 Rady Miejskiej w Koronowie w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy organów Gminy Koronowo z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2008”
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w złotych dla określenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi wykonywane przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
17. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej w Koronowie na 2008 rok.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie na 2008 rok.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansów, Budżetu Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Koronowie na 2008 rok.
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Przestrzegania Prawa, Ochrony Środowiska, Gospodarki komunalnej i Przestrzennej Rady Miejskiej w Koronowie na 2008 rok.
21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Koronowie na 2008 rok.
22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Koronowie na 2008 rok
23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy i Sekretarza Gminy o obowiązku przedłożenia Radzie Miejskiej w Koronowie oświadczenia lustracyjnego.
25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Koronowo na rok 2008.
26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Koronowo na lata 2008 – 2010
27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/516/06 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie założeń polityki oświatowej prowadzonej przez Gminę Koronowo.
28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych.
29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej pozbawienia lasu prywatnego położonego w Koronowie - Pieczyskach charakteru ochronnego.
30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Al. Jana Pawła II w Koronowie.
31. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu „Przy Elewatorze”, położonego w Koronowie.
32. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu „Przy szosie”, położonego w Tryszczynie gmina Koronowo.
33. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
34. Zamknięcie obrad XV sesji.

Koronowo, dnia 12 grudnia 2007 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koronowie
Grzegorz Myk

Wytworzył: Przewodniczacy Rady Miejskiej w Koronowie (12 grudnia 2007)
Opublikował: Adela Rojek (12 grudnia 2007, 09:22:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1680

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij