Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego pisemnego ofertowego na dzierżawę części nieruchomości gminnej oznaczonej nr działki 76/25 położonej w Koronowie- miejscowość letniskowa Pieczyska.


Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie
NIP: 554-281-87-74    REGON:340523364
tel. 785-903-203
 
 
                                                      ZAWIADAMIA
o wyniku przetargu nieograniczonego pisemnego ofertowego z dnia14.03.2017r. na dzierżawę części nieruchomości gminnej oznaczonej nr działki 76/25 położonej w Koronowie- miejscowość letniskowa Pieczyska.
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości(Dz. U. z 2014 r.  poz. 518, z póź.zm.) na podstawie protokołu Komisji Przetargowej z dnia 27.03.2017r. uprzejmie informuje, że przetarg na dzierżawę części nieruchomości położonej w Koronowie- Miejscowość Letniskowa Pieczyska wygrał/a Firma  P.W. MIKA  Katarzyna  Środa, ul. Cicha 16 86-120 Pruszcz, oferując stawkę dzierżawy w kwocie 8,00 zł/m² netto miesięcznie.
 
                                                                                                  Zatwierdził:
                                                                                             
                                                                                              Dyrektor MGOSiR

                                                                                                Maciej Makowski
 
 
 
 
 
Zawiadomienie zamieszcza się :
 1. na tablicy MGOSiR
 2. w BIP Urzędu Miejskiego w Koronowie

metryczka


Wytworzył: Dorota Jędrzejczak (27 marca 2017)
Opublikował: Ewa Tomasik (27 marca 2017, 14:23:21)
Podmiot udostępniający: Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 382