Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonym pn. „Przebudowa ulic OM Kotomierska z budową sieci kanalizacji deszczowej w Koronowie – III etap”.

  IPR-ZP.271.9.4.2015                                                       Koronowo, 2015-06-24

                                                                                     
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa ulic OM Kotomierska z budową sieci kanalizacji deszczowej w Koronowie – III etap”.
 
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
 
Informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu,
na podstawie art. 91 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp, tekst jednolity z 2013, poz. 907 ze zm., wybrano  ofertę złożoną przez:
P.W. SOLO Tomasz Koczyński  ul. Transportowa 12, 89-500 Tuchola
Uzasadnienie: oferta najkorzystniejsze w świetle obowiązujących w postępowaniu kryteriów oceny ofert, tj. cena 90%, okres gwarancji i rękojmi – 10 %.
Zgodnie z art. 92 ust. 1 uPzp informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu złożono 7 ofert
oraz przedstawiam przyznaną punktację:
Numer ofertyFirma (nazwa) lub nazwisko oraz adres WykonawcyPunktacja w kryterium cenaPunktacja w kryterium okres gwarancji  i rękojmŁączna punktacja
1.
Usługi komunalno-transportowe AMAR Mariusz Rudnik 89-620 Lichnowy
ul. Zaciszna 2

52,04
10
62,04
2.
P.P.-U. AFFABRE Sp. z o.o.
ul. Inwalidów 1, 85-727 Bydgoszcz 72
72,83
10
82,83
3.
P.W. SOLO Tomasz Koczyński
ul. Transportowa 12, 89-500 Tuchola
90
10
100
4.
P.W. MAX Smolińska Kamilla 
ul. Żeglarska 123,  85-545 Bydgoszcz 83
83,07
10
93,07
6.
SPRINTBUD Krzysztof Uczniak ul. Podmiejska 6, 86-010 Koronowo74,01
10
84,01
7.
Konsorcjum: Lider: P.U.H.P KOMPLEKS-BUD Tadeusz Radwan
 ul. Droga do Różanny 17, 86-010 Koronowo Partner: P.B.I. ROS-SPED Wojciech Radwan  ul. Droga do Różanny 17, 86-010 Koronowo
88,47
10
98,47
         Ponadto zawiadamiam, że na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych z postępowania wykluczono Wykonawcę - Zakład Usługowy – Usługi Drogowe Bogusław Szyca, Racławki 4A, 89-620 Chojnice. Wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu.
         Jednocześnie informuję, że Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego po upływie terminu określonego w art. 94 ust. 1 pkt 2 uPzp.
                                                         
                                                                                    BURMISTRZ KORONOWA
 
 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (24 czerwca 2015)
Opublikował: Elżbieta Szalska (24 czerwca 2015, 08:59:11)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 673