Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Dostawa kamienia kolejowego.


Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
 

Informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 91 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp, tekst jednolity z 2013 r.,poz. 907 z późn. zm.), wybrano  ofertę złożoną przez:
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe RADPOL Radosław Gniot
ul. Dworcowa  86-010 Koronowo

Uzasadnienie: oferta najkorzystniejsza w świetle obowiązującego w postępowaniu kryterium oceny ofert, tj. cena.
Zgodnie z art. 92 ust. 1 uPzp informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu złożono 1 ofertę, której przyznano 100 punktów.               
                                                                                BURMISTRZ KORONOWA

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (16 września 2014)
Opublikował: Elżbieta Szalska (16 września 2014, 15:57:34)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 723