ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA pn. BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA UL. KASPRZAKA I PODGÓRNEJ W KORONOWIE.


IPR-ZP.271.6.2014                                                              Koronowo, 2014-06-04
 
 
 
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
 
              Na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) informuję, że prowadzone przez Gminę Koronowo postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Kasprzaka i Podgórnej w Koronowie unieważniono.
Uzasadnienie faktyczne:
Na ogłoszony przetarg wpłynęły dwie oferty, których ceny przewyższały kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia.
Uzasadnienie prawne:
Art.93 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.
z 2013 r., poz. 907 ze zm.)
                                                                      BURMISTRZ KORONOWA

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (4 czerwca 2014)
Opublikował: Elżbieta Szalska (4 czerwca 2014, 11:57:58)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 906