Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koronowie o platformę dla osób niepełnosprawnych wraz z utwardzeniem dojazdu”


IPR-ZP.271.5.5.2013                                                                       Koronowo 2013-07-12
 
   
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koronowie o platformę dla osób niepełnosprawnych wraz z utwardzeniem dojazdu”
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
Informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art.91 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, dalej uPzp – tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.), wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez:
 Firmę Handlową „ARTMED” J. Sienkiewicz A. Kęsy Spółka Jawna ul. Św. Antoniego 18 lok. 3, 
 97-200 Tomaszów Mazowiecki

Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza w świetle obowiązującego w postępowaniu kryterium, tj. cena – 100 %.
Zgodnie z art. 92 ust. 1 uPzp przedstawiam przyznaną ofertom punktację:
Oferta nr 1 - Firma Handlowa „ARTMED” J. Sienkiewicz A. Kęsy Spółka Jawna ul. Św. Antoniego 18 lok. 3,  97-200 Tomaszów Mazowiecki  - 100 punktów
Oferta nr 2 - RS TECHNIKA Ireneusz Rafalik Kalinowo 86 07-300 Ostrów Mazowiecka  -  93,04 punkty
Oferta nr 3 - Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „ELWIND” Sp. z o.o. ul. Zygmunta Augusta 14, 85-082 Bydgoszcz - oferta odrzucona
Oferta nr 4 - Przedsiębiorstwo Organizacji Budownictwa „POBUD” Sp. z o.o. ul. Adama Grzymały Siedleckiego 14,   85-868 Bydgoszcz - 81,92 punktów
 
Jednocześnie informuję, że Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego
po upływie terminu określonego w art. 94 ust. 1 pkt 2 uPzp.
 
                                                                                BURMISTRZ KORONOWA
 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (12 lipca 2013)
Opublikował: Elżbieta Szalska (12 lipca 2013, 10:05:40)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1035