IPR-ZP 341-5/08

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Burmistrz Koronowoa informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla osiedla mieszkaniowego Tuszyny w Koronowie" została podpisana umowa na realizację powyższego zadania z firmą WIMAR Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Nadrzecznej 24 w Koronowie.
Cena wybranej oferty 1.033.513,90 zł.metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (10 lipca 2008)
Opublikował: Elżbieta Szalska (10 lipca 2008, 13:24:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1374