`

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Gmina Koronowo z siedzibą w Koronowie przy Placu Zwycięstwa1 informuje, iż w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Samociążku gm. Koronowo w dniu 21.12.2007 r. zawarto umowę z Zakładem Inżynierii Wodno-Ściekowej PROJEKT Sp. z o.o., ul. Korfantego 9, 64-800 Chodzież.

Cena wybranej oferty netto : 81.000,00 zł

brutto : 98.820,00 złmetryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (21 grudnia 2007)
Opublikował: Elżbieta Szalska (21 grudnia 2007, 13:14:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1310