Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 28.01.2008 r. w sprawie OŚ-7624/4/08

Koronowo, dnia 28.01.2008 r.
BURMISTRZ KORONOWA
OŚ-7624/4/08


OBWIESZCZENIE
zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4, art. 41 §1, art. 49 i art.10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. z 2000 r. Dz. U.Nr 98, poz. 1071, ze zm.) oraz art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj.z 2006 r. Dz. U. Nr 129, poz. 902 ze zm.),

Burmistrz Koronowa

zawiadamia, że na wniosek z dnia 28.01.2008 r. Wydziału Inwestycji, Planowania i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Koronowie działającego w imieniu Gminy Koronowo wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w Mąkowarsku – III etap, na działkach nr ew. 20, 21/1, 21/3, 22, 33/1, 39/6, 39/7, 41/1, 42, 43/3, 43/5, 43/6, 45, 46, 47, 55/2, 55/3, 65/2, 65/9, 65/10, 65/13, 67, 68/3, 70/1, 70/2, 70/3, 75, 76, 79, 80/3, 80/4, 82, 83, 86, 87, 88, 126/1, 128/1134/1, 135/1, 164/2, 164/3, 164/14, 164/15, 164/16, 172, 173/1, 175/1, 175/3, 175/5, 175/6, 175/16, 175/17, 175/18, 182/1, 183, 201/1, 206/1, 207, 217, 218/3, 220, 224, 225/2, 227, 229, 230, 231, 239, 248/1, 249, 252, 253, 260, 261/2, 280, 281/2, 282/1, 478/1, 497, 504, 515/1, 527/5, 527/5, 527/9, 527/18, 531/1, 531/2, 536/99, 536/103, 536/108, 584, 585, 587, 588, 286, 287, 295, 297, 162, 159, 149/2, 153/12, 157/2, 114/1, 115, 113, 112/1, 112/2, 112/3, 116/1, 117/1, 105, 104, 123/1, 74, 111/1, 116/7, 116/6, 106/1.
W związku z tym iż, w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 46a ust.5 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz art. 49 K.p.a. – wniosek ten został podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koronowie www.bip.koronowo.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koronowie przy Placu Zwyciestwa 1 oraz przy ul. Pomianowskiego 1.
Informuję, że zgodnie z art. 10 K.p.a. zapewnia się wszystkim stronom tego postępowania czynny udział w każdym jego stadium postępowania.
Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, pok. nr 28, w godzinach urzędowania.
Zgodnie z art. 41 §1 K.p.a.w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Z up. Burmistrza
mgr inż. Grzegorz Rożek
Z-ca Burmistrza

Wytworzył: Urszula Dufka (28 stycznia 2008)
Opublikował: Urszula Dufka (1 lutego 2008, 13:49:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1126

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij