Informacja Burmistrza Koronowa dot.postanowienia - opinii Burmistrza Koronowa w sprawie OS-7624/1/07
Koronowo, dnia 31.01.2007r.

BURMISTRZ KORONOWA
OŚ-7624/1/07

INFORMACJA BURMISTRZA KORONOWA

Na podstawie art.19 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 129 poz. 902 ze zm.)
i n f o r m u j ę,
że w publicznie dostępnym wykazie dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przy stanowisku ds. ochrony środowiska Urzędu Miejskiego w Koronowie, Pl. Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo , pok. nr 28, (tel.052 38 22 231 wew.349), zarejestrowano postanowienie Burmistrza Koronowa z dnia 29 stycznia 2007r., że nie występuje potrzeba sporządzenia raportu do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Modernizacja głównych segmentów technicznej infrastruktury rodzinnego ogrodu działkowego „Samociążek” w Koronowie” polegającego na: budowie ogrodowej kanalizacji sanitarnej i włączenia jej do miejskiej sieci kanalizacyjnej przejściem pod drogą powiatową, ułożeniu nowego wodociągu wody pitnej całorocznej, budowie ujęcia brzegowego wody powierzchniowej z Zalewu Koronowskiego do podlewania działek za pośrednictwem istniejącej sieci wodociągowej z rur AC na terenie ogrodu w Koronowie przy ul. Hoffmana.

Z up. Burmistrza Koronowa
/-/ mgr inż. Grzegorz Rożek
Z-ca Burmistrza

metryczka


Wytworzył: Urszula Dufka (31 stycznia 2007)
Opublikował: Urszula Dufka (31 stycznia 2007, 12:50:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1403