Wykaz dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Koronowo, dnia 12.01.2007r.
OŚ-0312-3/1/06

INFORMACJA
BURMISTRZA KORONOWA

Na podstawie art. 19 ust 2 pkt. 4a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. Nr 129, poz. 902 ze zm.)

informuję,
że w publicznie dostępnym wykazie dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przy Stanowisku ds. Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koronowie, Pl. Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, pok. nr 28, tel. 052 38 22 231 wew. 349 zarejestrowano, wydane w roku 2005 i 2006, wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko na terenie Gminy Koronowo.Burmistrz Koronowa
/-/ mgr Stanisław Gliszczyńskimetryczka


Wytworzył: Urszula Dufka (11 stycznia 2007)
Opublikował: Urszula Dufka (11 stycznia 2007, 10:06:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2170