Informacja Burmistrza Koronowa dot. postanowienia-uzgodnienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie OŚ-7624/8/08

Koronowo, dnia 10 listopada 2008 r.
BURMISTRZ KORONOWA
OŚ-7624/8/08INFORMACJA
BURMISTRZA KORONOWANa podstawie art.19 ust.2 pkt. 3a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2008 r. Dz. U. Nr 25 poz. 150 ze zm.)
i n f o r m u j ę,
że w publicznie dostępnym wykazie dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przy stanowisku ds. ochrony środowiska Urzędu Miejskiego w Koronowie, Pl. Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, pok. nr 28, (tel. 0-52 382 64 00 wew.441), zarejestrowano postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 21.10.2008 r., dotyczące uzgodnień do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na: „Nadbudowie istniejącego budynku oznaczonego nr 1 i 2, zmianie sposobu użytkowania obiektów przeznaczonych poprzednio dla potrzeb zakładu stolarskiego na potrzeby zakładu ślusarskiego w Koronowie, przy ulicy Ogrodowej (działki nr 646, 647/2 i 649/1)”.

Burmistrz Koronowa

metryczka


Wytworzył: Monika Majewska (10 listopada 2008)
Opublikował: Monika Majewska (3 grudnia 2008, 08:24:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 848