Informacja Burmistrza Koronowa dot. postanowienia-uzgodnienia Starosty Bydgoskiego w sprawie OŚ-7624/11/08

Koronowo, dnia 06.10.2008 r.
OŚ-7624/11/08


INFORMACJA
BURMISTRZA KORONOWANa podstawie art.19 ust.2 pkt. 3a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2008 r. Dz. U. Nr 25 poz. 150)
i n f o r m u j ę,
że w publicznie dostępnym wykazie dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przy stanowisku ds. ochrony środowiska Urzędu Miejskiego w Koronowie, Pl. Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, pok. nr 28, (tel. 0-52 382 64 00 wew.441), zarejestrowano postanowienie Starosty Bydgoskiego z dnia 29.09.2008 r., dotyczące uzgodnień do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w Samociążku, gmina Koronowo.”

metryczka


Wytworzył: Urszula Dufka (6 października 2008)
Opublikował: Monika Majewska (7 października 2008, 08:54:58)

Ostatnia zmiana: Monika Majewska (7 października 2008, 09:17:32)
Zmieniono: Dokonano zmiany w formularzu karty.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 892