Informacja Burmistrza Koronowa dot. raportu OŚ-7624/8/08

Koronowo, dnia 09.09.2008 r.
OŚ-7624/8/08


INFORMACJA
BURMISTRZA KORONOWA

Zgodnie z art. 19 ust. 2 pkt. 7, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2008 r. Dz. U. Nr 25 poz. 150)

z a w i a d a m i a m,

że na wniosek firmy PIOT-MALL S.C., M.P.Zielińscy, Stary Dwór 92, 86-010 Koronowo toczy się postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na: „Nadbudowie istniejącego budynku oznaczonego nr 1 i 2, zmianie sposobu użytkowania obiektów przeznaczonych poprzednio dla potrzeb zakładu stolarskiego na potrzeby zakładu ślusarskiego w Koronowie, przy ulicy Ogrodowej (działki nr 646, 647/2 i 649/1)”, oraz podaję do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie dokumentów zawierających informację o środowisku i jego ochronie prowadzonym przy stanowisku ds. ochrony środowiska Urzędu Miejski w Koronowie, Pl. Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, pok. nr 28 (052 382 64 40 wew. 441), zamieszczono raport o oddziaływaniu na środowisko w/w przedsięwzięcia.


Burmistrz Koronowa
/-/ mgr Stanisław Gliszczyński


Karta raportu (62kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Chudaś (9 września 2008)
Opublikował: Małgorzata Chudaś (18 września 2008, 08:00:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1026