Informacja Burmistrza Koronowa dot. postanowienia - opinii Burmistrza Koronowa w sprawie OŚ-7624/11/08

Koronowo, dnia 14.08.2008 r.
OŚ-7624/11/08


INFORMACJA
BURMISTRZA KORONOWA

Na podstawie art.19 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2008 r. Dz. U. Nr 25 poz. 150)

i n f o r m u j ę,

że w publicznie dostępnym wykazie dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przy stanowisku ds. ochrony środowiska Urzędu Miejskiego w Koronowie, Pl. Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, pok. nr 28, (tel.052 382 64 40 wew. 441), zarejestrowano postanowienie Burmistrza Koronowa, że nie występuje potrzeba sporządzenia raportu do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia pod nazwą:„Budowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w Samociążku, Gmina Koronowo ”.

Z up. Burmistrza Koronowa
/-/mgr inż. Grzegorz Rożek
Z-ca Burmistrza


Postanowienie - opinia Burmistrza Koronowa (62kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Chudaś (14 sierpnia 2008)
Opublikował: Małgorzata Chudaś (20 sierpnia 2008, 07:55:37)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Chudaś (25 sierpnia 2008, 12:59:09)
Zmieniono: zmiana numeru karty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1000