Informacja Burmistrza Koronowa w sprawie wydania decyzji OŚ-7624/1/08

Koronowo, dnia 04.08.2008 r.
OŚ- 7624/1/08Informacja
Burmistrza Koronowa
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt. 4a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. z 2008 r. Dz. U. Nr 25, poz. 150), w związku z art. 105 ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. z 2000 r. Dz. U. Nr 98 poz. 1071 ze zm.)

zawiadamiam

że w dniu 4 sierpnia 2008 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa – remont nawierzchni drogi gminnej do Starego Jasińca, gmina Koronowo na działkach: 319 obrębu Stary Jasiniec (droga krajowa nr 56), 335, 84, 220/3 obrębu Stary Jasiniec (droga gminna)”.
Decyzja ta została podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach o środowisku i jego ochronie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koronowie www.bip.koronowo.pl oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koronowie przy Plac Zwycięstwa 1 i przy ulicy Pomianowskiego 1 oraz w miejscu planowanej inwestycji.

Burmistrz Koronowa
mgr Stanisław Gliszczyński


Decyzja Burmistrza Koronowa (76kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Chudaś (4 sierpnia 2008)
Opublikował: Małgorzata Chudaś (7 sierpnia 2008, 08:06:32)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Chudaś (11 września 2008, 07:53:16)
Zmieniono: zmieniono kartę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1025