Informacja Burmistrza Koronowa w sprawie wydania decyzji OŚ-7624/7/08

Koronowo, dnia 15 lipca 2008 r.
BURMISTRZ KORONOWA
OŚ- 7624/7/08Informacja
Burmistrza Koronowa
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt. 4a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. z 2008 r. Dz. U. Nr 25, poz. 150), w związku z art. 105 ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. z 2000 r. Dz. U. Nr 98 poz. 1071 ze zm.)

zawiadamia

że w dniu 15 lipca 2008 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa warsztatu samochodowego na działce nr 322 w Tryszczynie, gmina Koronowo”.
Decyzja ta została podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach o środowisku i jego ochronie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koronowie www.bip.koronowo.pl oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koronowie przy Plac Zwycięstwa 1 i przy ulicy Pomianowskiego 1.

Z up. Burmistrza Koronowa
/-/ Grzegorz Rożek
Z-ca Burmistrza

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Chudaś (15 lipca 2008)
Opublikował: Małgorzata Chudaś (16 lipca 2008, 13:24:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1135