Obwieszczenie Burmistrza Koronowa w sprawie OŚ-7624/2/08


OŚ- 7624/2/08

O B W I E S Z C Z E N I E
BURMISTRZA KORONOWA
w sprawie zawiadomienia stron o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
planowanego przedsięwzięcia


Działając na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. z 2000 r. Dz. U. Nr 98 poz.1071 ze zm.) oraz zgodnie z treścią art. 46a, ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. z 2008 r. Dz. U. Nr 25 poz. 150) z a w i a d a m i a m, że zostało zakończone postępowanie dowodowe z wniosku Gminy Koronowo działającej poprzez Pracownię Projektową PILCom, mgr inż. Zdzisław Pilachowski, ul. Galla Anonima 8/13, 85-792 Bydgoszcz, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie drogi od ulicy Dworcowej do ulicy Witosa w Koronowie, aneks projektu zagospodarowania dla hali sportowo – widowiskowej w Koronowie, droga dojazdowa do miejsca awaryjnego lądowania helikopterów medycznych w Koronowie, na działkach nr: 788/1, 1629, 725/1, 734/10, 725/6, 777/11, 734/15, 734/22, 725/9, 777/5, 777/6, 777/7; 725/11, 779/16, 779/10, 725/10, 779/14, 779/11, 779/6, 725/5, 754, 725/7, 725/8, 692/4, 692/9, 692/5, 685”.
Strony mogą składać wnioski i wyjaśnienia oraz zapoznać się z zebranymi materiałami dowodowymi w niniejszej sprawie przed wydaniem decyzji administracyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koronowie, przy Placu Zwycięstwa 1, pok. 28, w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego zawiadomienia w godzinach od 1000 do 1400.
Zgodnie z art. 35 § 5 K.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
Zgodnie z art. 41 § 1 K.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Otrzymują:
Strony postępowania poprzez podanie do publicznej wiadomości:
1. Umieszczenie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim przy ul. Plac Zwycięstwa 1 i przy ul. Pomianowskiego 1.
2.Umieszczenie w miejscu planowanej inwestycji.
3.Umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.koronowo.pl.


z up. Burmistrza Koronowa
/-/ mgr inż. Grzegorz Rożek
z-ca Burmistrza

Wytworzył: Małgorzata Chudaś (11 czerwca 2008)
Opublikował: Małgorzata Chudaś (12 czerwca 2008, 13:44:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1168

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij