Informacja Burmistrza Koronowa dot. postanowienia - uzgodnienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie OŚ-7624/31/06/07/08

Koronowo, dnia 02.06.2008 r.
BURMISTRZ KORONOWA
OŚ-7624/31/06/07/08


INFORMACJA
BURMISTRZA KORONOWA


Na podstawie art.19 ust.2 pkt. 3a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2008 r. Dz. U. Nr 25 poz. 150)

i n f o r m u j ę,

że w publicznie dostępnym wykazie dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przy stanowisku ds. ochrony środowiska Urzędu Miejskiego w Koronowie, Pl. Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, pok. nr 28, (tel. 0-52 382 64 00 wew.441), zarejestrowano postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 14.05.2008 r., dotyczące uzgodnień do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Zakład Magazynowania, Przetwarzania i Recyklingu Odpadów w Koronowie przy ul. Przemysłowej 3, na działce nr 1100”.

z up. Burmistrza Koronowa
/-/ mgr inż. Grzegorz Rożek
Z-ca Burmistrza


Postanowienie- uzgodnienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (68kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Chudaś (2 czerwca 2008)
Opublikował: Małgorzata Chudaś (9 czerwca 2008, 08:18:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 881