Informacja Burmistrza Koronowa dot. postanowienia - opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie OŚ-7624/10/08

Koronowo, dnia 21.05.2008 r.
OŚ-7624/10/08


INFORMACJA
BURMISTRZA KORONOWA

Na podstawie art.19 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2008 r. Dz. U. Nr 25 poz. 150)

i n f o r m u j ę,

że w publicznie dostępnym wykazie dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przy stanowisku ds. ochrony środowiska Urzędu Miejskiego w Koronowie, Pl. Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo , pok. nr 28, (tel.052 382 64 40 wew.441), zarejestrowano postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 07.05.2008 r., że nie występuje potrzeba sporządzenia raportu do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie i remoncie dróg dojazdowych do pawilonów handlowych przy ul. W.Witosa w Koronowie”.

Burmistrz Koronowa
/-/ Stanisław Gliszczyński


Postanowienie- opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (71kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Chudaś (21 maja 2008)
Opublikował: Małgorzata Chudaś (26 maja 2008, 10:28:21)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Chudaś (9 czerwca 2008, 14:03:03)
Zmieniono: zmieniono kartę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1010