Informacja Burmistrza Koronowa dot. postanowienia - opinii Burmistrza Koronowa w sprawie OŚ-7624/7/08

Koronowo, dnia 16.04.2008 r.
BURMISTRZ KORONOWA
OŚ-7624/7/08


INFORMACJA
BURMISTRZA KORONOWA

Na podstawie art.19 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2008 r. Dz. U. Nr 25 poz. 150 ze zm.)

i n f o r m u j ę,

że w publicznie dostępnym wykazie dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przy stanowisku ds. ochrony środowiska Urzędu Miejskiego w Koronowie, Pl. Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, pok. nr 28, (tel.052 382 64 40, wew.441), zarejestrowano postanowienie Burmistrza Koronowa, że nie występuje potrzeba sporządzenia raportu do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie warsztatu samochodowego na działce nr 322 w Tryszczynie, gmina Koronowo”.

Z up. Burmistrza Koronowa
/-/ mgr inż. Grzegorz Rożek
Z-ca Burmistrza

Postanowienie- opinia Burmistrza Koronowa (56kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Chudaś (16 kwietnia 2008)
Opublikował: Małgorzata Chudaś (7 maja 2008, 13:12:16)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Chudaś (9 czerwca 2008, 14:11:10)
Zmieniono: zmieniono kartę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 998