Informacja Burmistrza Koronowa dot. wydania decyzji w sprawie OŚ-7624/4/08

Koronowo, dnia 30.01.2008 r.
BURMISTRZ KORONOWA
OŚ- 7624/4/08


O b w i e s z c z e n i e
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 19 ust 2, pkt.4, art. 32 ust 2, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Środowiska(tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 129, poz. 902 ze zm.), w związku z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze. zm.),

zawiadamia

że w dniu 30 stycznia 2008 roku została wydana decyzja znak: OŚ- 7624/4/08 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa kanalizacji sanitarnej w Mąkowarsku – III etap, na działkach nr ew. 20, 21/1, 21/3, 22, 33/1, 39/6, 39/7, 41/1, 42, 43/3, 43/5, 43/6, 45, 46, 47, 55/2, 55/3, 65/2, 65/9, 65/10, 65/13, 67, 68/3, 70/1, 70/2, 70/3, 75, 76, 79, 80/3, 80/4, 82, 83, 86, 87, 88, 126/1, 128/1134/1, 135/1, 164/2, 164/3, 164/14, 164/15, 164/16, 172, 173/1, 175/1, 175/3, 175/5, 175/6, 175/16, 175/17, 175/18, 182/1, 183, 201/1, 206/1, 207, 217, 218/3, 220, 224, 225/2, 227, 229, 230, 231, 239, 248/1, 249, 252, 253, 260, 261/2, 280, 281/2, 282/1, 478/1, 497, 504, 515/1, 527/5, 527/5, 527/9, 527/18, 531/1, 531/2, 536/99, 536/103, 536/108, 584, 585, 587, 588, 286, 287, 295, 297, 162, 159, 149/2, 153/12, 157/2, 114/1, 115, 113, 112/1, 112/2, 112/3, 116/1, 117/1, 105, 104, 123/1, 74, 111/1, 116/7, 116/6, 106/1. Z aktami przedmiotowej sprawy można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Koronowie Plac Zwycięstwa 1, pok. Nr 28 Stanowisko d/s Ochrony Środowiska , w godzinach pracy urzędu.

Z up. Burmistrza Koronowa
/-/ mgr inż. Grzegorz Rożek
Z-ca Burmistrza

Decyzja Burmistrza Koronowa (73kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Chudaś (30 stycznia 2008)
Opublikował: Małgorzata Chudaś (7 maja 2008, 10:58:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 833