Informacja Burmistrza Koronowa dot. postanowienia - opinii Burmistrza Koronowa w sprawie OŚ-7624/21/07

Koronowo, dnia 06.02.2008 r.
OŚ-7624/21/07/08


INFORMACJA
BURMISTRZA KORONOWA

Na podstawie art.19 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 129 poz. 902 ze zm.)

i n f o r m u j ę,

że w publicznie dostępnym wykazie dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przy stanowisku ds. ochrony środowiska Urzędu Miejskiego w Koronowie, Pl. Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo , pok. nr 28, (tel. 0-52 382 64 40 wew.441), zarejestrowano postanowienie Burmistrza Koronowa, że występuje potrzeba sporządzenia raportu do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowie hali produkcyjnej na działce nr 1112/29, 1112/32 przy ulicy Przemysłowej 8, w Koronowie”.

Burmistrz Koronowa
/-/ mgr Stanisław GliszczyńskiPostanowienie- opinia Burmistrza Koronowa (56kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Urszula Dufka (6 lutego 2008)
Opublikował: Urszula Dufka (8 lutego 2008, 09:23:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1143