Informacja Burmistrza Koronowa w sprawie OŚ-7624/21/07

Koronowo, dnia 21.12.2007 r.

OŚ-7624/21/07


INFORMACJA
BURMISTRZA KORONOWA

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt. 4a i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 129 poz. 902 ze zm.)

i n f o r m u j ę,

że w publicznie dostępnym wykazie dokumentów zawierających informację o środowisku i jego ochronie prowadzonym przy stanowisku ds. ochrony środowiska Urzędu Miejskiego w Koronowie, Pl.Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, pok. 28 (tel. 052 382 64 40 wew. 441), zarejestrowano wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie hali produkcyjnej na działce nr 1112/29, 1112/32 przy ulicy Przemysłowej 8 w Koronowie”. Z wnioskiem i aktami sprawy strony mogą zapoznać sie w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia w Urzędzie Miejskim w Koronowie, pok. 28, w godzinach urzędowania.

Burmistrza Koronowa
/-/ mgr Stanisław Gliszczyński


Karta informacyjna- wniosek (69kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Urszula Dufka (27 grudnia 2007)
Opublikował: Urszula Dufka (4 lutego 2008, 10:02:04)

Ostatnia zmiana: Urszula Dufka (4 lutego 2008, 12:45:43)
Zmieniono: dodano kartę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 981