Informacja Burmistrza Koronowa dot.uzgodnienia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w sprawie OŚ-7624/19/07

Koronowo, dnia 25.09.2007 r.
OŚ-7624/19/07INFORMACJA
BURMISTRZA KORONOWA

Na podstawie art.19 ust.2 pkt. 3a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 129 poz. 902 ze zm.)

i n f o r m u j ę,

że w publicznie dostępnym wykazie dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przy stanowisku ds. ochrony środowiska Urzędu Miejskiego w Koronowie, Pl. Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo , pok. nr 28, (tel.052 38 22 231 wew.349), zarejestrowano postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 09.10.2007 r., dotyczące uzgodnień do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowa istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej nr 35871 zlokalizowanej na elewatorze w Koronowie przy ul.Przemysłowej 7, na działce nr 1097/58”


Burmistrz Koronowa
/-/ mgr Stanisław Gliszczyński


Postanowienie- uzgodnienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (74kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Urszula Dufka (25 września 2007)
Opublikował: Urszula Dufka (22 listopada 2007, 08:42:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1158