Informacja Burmistrza Koronowa dot.wydania decyzji OŚ-7624/15/07

Koronowo, dnia 22.08.2007 r.
OŚ- 7624/15/07


O b w i e s z c z e n i e
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia

Na podstawie art. 19 ust 2, pkt.4, art. 32 ust 2, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Środowiska (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 129, poz. 902 ze zm.), w związku z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze. zm.),

zawiadamia

że w dniu 22 sierpnia 2007 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: ”Budowa schładzalnika dla wstępnego przechowywania surowców oraz magazynu maszyn w ramach rozbudowy istniejącego zakładu przetwórstwa na działce nr 101/9 w miejscowości Stopka, obręb Okole, gmina Koronowo.” Z aktami przedmiotowej sprawy można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Koronowie Plac Zwycięstwa 1, pok. Nr 28 Stanowisko d/s Ochrony Środowiska , w godzinach pracy urzędu.


Burmistrz Koronowa
/-/ mgr Stanisław GliszczyńskiDecyzja Burmistrza Koronowa (77kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Urszula Dufka (22 sierpnia 2007)
Opublikował: Urszula Dufka (24 sierpnia 2007, 12:16:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1266