Informacja Burmistrza Koronowa dot. raportu OŚ-7624/18/07

Koronowo, dnia 19.07.2007 r.
OŚ-7624/18/07

O B W I E S Z C Z E N I E


Zgodnie z art. 19 ust. 2 pkt. 7, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 129 poz. 902 ze zm.)

z a w i a d a m i a m,

że na wniosek firmy Polkomtel S.A., Warszawa toczy się postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pod nazwą: „Modernizacja systemu antenowego stacji bazowej telefonii komórkowej BT4-4122 „MĄKOWARSKO” na działkach nr ew. 452/2 w obrębie Mąkowarsko, gmina Koronowo” oraz podaję do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie dokumentów zawierających informację o środowisku i jego ochronie prowadzonym przy stanowisku ds. ochrony środowiska Urzędu Miejski w Koronowie, Pl. Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, pok. nr 28 (052 382 22 32 wew. 349), zamieszczono raport o oddziaływaniu na środowisko w/w przedsięwzięcia.


BURMISTRZ KORONOWA
/-/ mgr Stanisław Gliszczyński

metryczka


Wytworzył: Urszula Dufka (19 lipca 2007)
Opublikował: Urszula Dufka (23 sierpnia 2007, 13:18:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1231