Informacja Burmistrza Koronowa w sprawie OŚ-7624/16/07

Koronowo, dnia 22.06.2007 r.
BURMISTRZ KORONOWA
OŚ-7624/16/07

INFORMACJA
BURMISTRZA KORONOWA

Na podstawie art.19 ust.2 pkt. 4a i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 129 poz. 902 ze zm.)

i n f o r m u j ę,

że w publicznie dostępnym wykazie dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przy stanowisku ds. ochrony środowiska Urzędu Miejskiego w Koronowie, Pl. Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo , pok. nr 28, (tel.052 38 22 231 wew.349), zarejestrowano wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa ulicy Plażowej, Kąpielowej, Kajakowej, Żeglarskiej, Wczasowej i przebudowa ulicy Letniskowej i Al. Jana Pawła II w Koronowie wraz z przebudową uzbrojenia (infrastruktury technicznej) oraz budową wodociągu w ulicy Letniskowej.” Jednocześnie informuje o możliwości składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia w Urzędzie Miejskim w Koronowie, pok. 28.

z up. Burmistrza Koronowa
/-/ mgr inż. Grzegorz Rożek
z-ca Burmistrza


Karta informacyjna- wniosek (70kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Urszula Dufka (22 czerwca 2007)
Opublikował: Urszula Dufka (6 lipca 2007, 09:29:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1122