Informacja Burmistrza Koronowa dot.wydania decyzji OŚ-7624/1/07

Koronowo, dnia 09.03.2007 r.
BURMISTRZ KORONOWA
OŚ-7624/1/07


O B W I E S Z C Z E N I E
BURMISTRZA KORONOWA

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia

na podstawie art. 19 ust. 2 pkt. 4a, art. 32 ust. 2, art 46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 129, poz. 902 ze zm.), w związku z art.49 ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. z 2000 r. Dz. U. Nr 98 poz 1071 ze zm.)

z a w i a d a m i a m,

że w dniu 09.03.2007 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Modernizacji głównych segmentów technicznej infrastruktury rodzinnego ogrodu działkowego „Samociążek” w Koronowie” polegającego na: budowie ogrodowej kanalizacji sanitarnej i włączenia jej do miejskiej sieci kanalizacyjnej przejściem pod drogą powiatową, ułożeniu nowego wodociągu wody pitnej całorocznej, budowie ujęcia brzegowego wody powierzchniowej z Zalewu Koronowskiego do podlewania działek za pośrednictwem istniejącej sieci wodociągowej z rur AC na terenie ogrodu w Koronowie przy ul. Hoffmana.

Z aktami przedmiotowej sprawy, można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy Placu Zwycięstwa 1, pok. 28 (tel. 052 382 22 31), na stanowisku ds. ochrony środowiska w godzinach urzędowania.


Z up.Burmistrza Koronowa
/-/ mgr inż. Grzegorz Rożek
Z-ca Burmistrza


Decyzja Burmistrza Koronowa (74kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Urszula Dufka (9 marca 2007)
Opublikował: Urszula Dufka (29 czerwca 2007, 09:46:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1322