Informacja Burmistrza Koronowa dot. postanowienia- opinii Burmistrza Koronowa w sprawie OŚ-7624/7/07

Koronowo, dnia 06.04.2007 r.
BURMISTRZ KORONOWA
OŚ-7624/7/07


INFORMACJA
BURMISTRZA KORONOWA

Na podstawie art.19 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 129 poz. 902 ze zm.)

i n f o r m u j ę,

że w publicznie dostępnym wykazie dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przy stanowisku ds. ochrony środowiska Urzędu Miejskiego w Koronowie, Pl. Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo , pok. nr 28, (tel.052 38 22 231 wew.349), zarejestrowano postanowienie Burmistrza Koronowa, że występuje potrzeba sporządzenia raportu do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na: ”Instalacja do odzysku odpadów z drewna - do produkcji wytwarzania brykietów.”


Z up. Burmistrza Koronowa
/-/ mgr inż. Grzegorz Rożek
Z-ca Burmistrza


Postanowienie- opinia Burmistrza Koronowa (70kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Urszula Dufka (6 kwietnia 2007)
Opublikował: Urszula Dufka (26 czerwca 2007, 08:55:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 960