Informacja Burmistrza Koronowa w sprawie OŚ-7624/7/07

Koronowo, dnia 06.03.2007 r.
BURMISTRZ KORONOWA
OŚ-7624/7/07

INFORMACJA
BURMISTRZA KORONOWA

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt. 4a i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 129 poz. 902 ze zm.)

i n f o r m u j ę,

że w publicznie dostępnym wykazie dokumentów zawierających informację o środowisku i jego ochronie prowadzonym przy stanowisku ds. Ochrony środowiska Urzędu Miejskiego w Koronowie, Pl.Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, pok. 28 (tel. 052 382 22 31 wew. 349), zarejestrowano wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą:”Instalacja do odzysku odpadów z drewna - do produkcji wytwarzania brykietów” i możliwości składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia w Urzędzie Miejskim w Koronowie, pok. 28, w godzinach urzędowania.


Z up. Burmistrza Koronowa
/-/ mgr inż. Grzegorz Rożek
Z-ca Burmistrza


Karta informacyjna- wniosek (70kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Urszula Dufka (6 marca 2007)
Opublikował: Urszula Dufka (25 czerwca 2007, 11:34:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1109