Informacja Burmistrza Koronowa dot.postanowienia- uzgodnienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie OŚ-7624/32/06/07

Koronowo, dnia 14.02.2007 r.
BURMISTRZ KORONOWA
OŚ-7624/32/06/07

INFORMACJA
BURMISTRZA KORONOWA

Na podstawie art.19 ust.2 pkt. 3a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 129 poz. 902 ze zm.)

i n f o r m u j ę,

że w publicznie dostępnym wykazie dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przy stanowisku ds. ochrony środowiska Urzędu Miejskiego w Koronowie, Pl. Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo , pok. nr 28, (tel.052 38 22 231 wew.349), zarejestrowano postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 5.02.2007r., dotyczące uzgodnień do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości: Wtelno,Gościeradz, Koronowo, Okole, Stary Dwór”


Z up. Burmistrza Koronowa
/-/ mgr inż. Grzegorz Rożek
Z-ca Burmistrza


Postanowienie- uzgodnienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (72kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Urszula Dufka (14 lutego 2007)
Opublikował: Urszula Dufka (25 czerwca 2007, 09:45:05)

Ostatnia zmiana: Urszula Dufka (25 czerwca 2007, 13:26:22)
Zmieniono: dodano załącznik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 997