Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.79.2015 z dnia 1 czerwca 2015 rokuZarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.79.2015 z dnia 1 czerwca 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2015 w zakresie ratownictwa i ochrony ludności.
metryczka


Wytworzył: Burmistrz Koronowa (1 czerwca 2015)
Opublikował: Aleksandra Szews (1 czerwca 2015, 13:47:50)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 503