Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.30.2015 z dnia 9 marca 2015 roku


Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.30.2015 z dnia 9 marca 2015 roku
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2015 w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Koronowa (9 marca 2015)
Opublikował: Aleksandra Szews (10 marca 2015, 08:50:34)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 646