Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze zastępcy dyrektora w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koronowie

Wymagania związane ze stanowiskiem:

1.Wymagania niezbędne:
- wykształcenie wyższe oraz kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowisku zastępcy dyrektora,
- ukończona specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej, o której mowa w art.122 ustawy o pomocy społecznej,
- co najmniej 3 letni staż pracy w pomocy społecznej,
- umiejętność obsługi komputera,
- znajomość przepisów prawa w szczególności ustaw: kodeks postępowania administracyjnego, o samorządzie gminnym oraz o pomocy społecznej 
- obywatelstwo polskie,
- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
- posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,
- niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- osoba ciesząca się nieposzlakowaną opinią,
- spełnianie wymogów określonych w art. 30 ustawy o pracownikach samorządowych.

Więcej informacji w załącznikach:

metryczka


Wytworzył: Renata Musiał - Dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie (26 maja 2022)
Opublikował: Krzysztof Wiaterski (26 maja 2022, 14:18:25)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 245