Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.138.2021 z dnia 15 września 2021 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.138.2021 z dnia 15 września 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji programu współpracy Gminy Koronowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.


metryczka


Wytworzył: Burmistrz Koronowa (15 września 2021)
Opublikował: Beata Kolasińska (15 września 2021, 13:05:50)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 157