otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej: organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych

Otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe i inne podmioty w 2021 roku z zakresu pomocy społecznej,
w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, realizowane poprzez: organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie powierzenia realizacji zadania publicznego.

Zarządzenie Burmistrza

Formularze
Oferta realizacji zadania publicznego (53kB) word
Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego (42kB) word

metryczka


Wytworzył: Iwona Czechowska (30 listopada 2020)
Opublikował: Paweł Święcichowski (30 listopada 2020, 13:08:01)
Podmiot udostępniający: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 77