Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.92.2020 z dnia 15 czerwca 2020 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.92.2020 z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2020 w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Koronowa (15 czerwca 2020)
Opublikował: Marta Sadkowska-Zielke (15 czerwca 2020, 13:34:58)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 217