Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe i inne podmioty w 2019 roku z zakresu pomocy społecznej - usługi opiekuńcze

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe i inne podmioty w 2019 roku z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, realizowane poprzez: organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie powierzenia realizacji zadania publicznego

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.150.2019 z dnia 27 września 2019 rokuZarządzenie Burmistrza

Formularze do pobrania:

Wzór oferty (53kB) word
Wzór Sprawozdania (42kB) word

metryczka


Wytworzył: Paweł Święcichowski (27 września 2019)
Opublikował: Paweł Święcichowski (27 września 2019, 13:28:50)
Podmiot udostępniający: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie

Ostatnia zmiana: Paweł Święcichowski (27 września 2019, 13:36:50)
Zmieniono: poprawiono błąd ortograficzny

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 470