Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.16.2019 z dnia 23 stycznia 2019 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.16.2019 z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019metryczka


Wytworzył: Burmistrz Koronowa (23 stycznia 2019)
Opublikował: Marta Sadkowska (24 stycznia 2019, 08:46:33)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 468