Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.187.2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.187.2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku z zakresu: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, realizowane poprzez: organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Koronowa (28 grudnia 2018)
Opublikował: Marta Sadkowska (28 grudnia 2018, 14:17:57)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Marta Sadkowska-Zielke (6 sierpnia 2020, 08:23:02)
Zmieniono: modyfikacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 628