Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.37.2018 z dnia 21 marca 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.37.2018 z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018 w zakresie ratownictwa i ochrony ludności

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Koronowa (21 marca 2018)
Opublikował: Aneta Babińska (21 marca 2018, 13:36:49)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 361