Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.31.2018 z dnia 13 marca 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.31.2018  z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018 w zakresie:
- nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
- podtrzymywanie i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowejmetryczka


Wytworzył: Burmistrz Koronowa (13 marca 2018)
Opublikował: Aneta Babińska (13 marca 2018, 16:21:46)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Anna Szlagowska (14 marca 2018, 09:33:10)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 511