Strona główna  >  Uchwały  >  2017

Uchwały z 2017 roku


« nowsze uchwały Uchwały o pozycjach 21 - 40 (z 176) starsze uchwały »Uchwała nr LV/467/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 listopada 2017


w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Koronowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018

Uchwała nr LV/466/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 listopada 2017


w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Tryszczyn

Uchwała nr LV/465/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 listopada 2017


zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Uchwała nr LV/464/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 listopada 2017


w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego - służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej działki ewidencyjne nr 1112/6 i 1112/17 położonych w Koronowie, gm. Koronowo

Uchwała nr LV/463/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 listopada 2017


w sprawie powierzenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o. wykonywania zadania własnego Gminy Koronowo, dotyczącego prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki odpadów Komunalnych

Uchwała nr LV/462/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 listopada 2017


w sprawie przyznania Medalu „ZA ZASŁUGI DLA ZIEMI KORONOWSKIEJ”

Uchwała nr LV/461/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 listopada 2017


w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Uchwała nr LV/460/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 listopada 2017


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2017

Uchwała nr LV/459/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 listopada 2017


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2017–2024

Uchwała nr LIV/458/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 9 listopada 2017


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2017

Uchwała nr LIV/457/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 9 listopada 2017


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2017–2024

Uchwała nr LIII/456/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 października 2017


w sprawie nabycia nieruchomości na terenie Gminy Koronowo, w miejscowości Wtelno

Uchwała nr LIII/455/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 października 2017


uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów „Przyrzecze I”, położonych w Koronowie

Uchwała nr LIII/454/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 października 2017


zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi

Uchwała nr LIII/453/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 października 2017


w sprawie przyjęcia do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Wrota Sukcesu II”, złożonego w odpowiedzi na konkurs Nr RPKP.10.01.02-IZ.00-04-114/17 w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT, Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT

Uchwała nr LIII/452/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 października 2017


zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr LIII/451/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 października 2017


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała nr LIII/450/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 października 2017


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2017

Uchwała nr LIII/449/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 października 2017


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2017–2024

Uchwała nr LIII/448/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 października 2017


zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Przestrzegania Prawa, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Rady Miejskiej w Koronowie
« nowsze uchwały Uchwały o pozycjach 21 - 40 (z 176) starsze uchwały »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij